Home EXTENSOMETER
EXTENSOMETER PDF Print E-mail
Written by biotron on Monday, 05 November 2018 09:03   

 

.

 

ICC 114 /1 ve AACC 54-10 standartlarına uygun olarak hamurun uzaması,uzamaya karşı direnci ve hamurun enerjisi tespit edilir. Bu değerler unun önemli özelliklerindendir.


FARINOMETER yoğurucuda 300 gr un,%2 tuz ve gerekli % su miktarı ile hazırlanan  hamur numunesi (leri) 150 gr olacak şekilde tartılır.Hazırlanan hamur numunesi (leri) EXTENSOMETER cihazı üzerinde bulunan bölümlerde şekil verilerek,fermantasyon odasında  belirli sabit ısıda bekletilir. 45 dk, 90 dk ve 135 dk larda cihaz üzerinde bulunan çekme bölümüne konularak test yapılır.EXTENSOMETER özel yazılımı ile elde edilen veriler sonucunda EXTENSOMETER grafiği çizilir, otomatik olarak sonuçlar hesaplanır ve bilgisayara kayıt edilir.


Bu sonuçlar değerlendirilerek hamurun reolojik özelliği ve un katkı maddelerinin sonuçları ilgili olarak bilgiler vermesini sağlar.


EXTENSOMETER gelişmiş yazılımı ile kullanıcıya maksimum kullanım kolaylığı sağlamaktadır.


EXTENSOMETER grafiği ile;


* Enerji


* Hamur Mukavemeti


* Uzayabilirlik


* Maksimum Direnç


* Oran Numarası


* Oran Numarası Maks.


sonuçları elde edilir.

 

 

In accordance with standards ICC 114/1 and   AACC 54-10  , resistance to extension and the energy of the dough are determined.These values are important properties of flour.


The dough sample (s) prepared with 300 gr flour, 2% salt and the required amount of water in the FARINOMETER device are weighed to be 150 gr. Prepared dough sample (s) are given in the sections on the EXTENSOMETER device and kept at certain constant temperature in the fermentation chamber. 45 minutes,90 minutes and 135 minutes are tested by placing the pull section on the device. Parallel testing can be carried out at the same time with the same sample if desired. As a result of the data obtained with the EXTENSOMETER special software, the EXTENSOMETER chart is drawn, the results are calculated automatically and recorded to the computer.


These results are evaluated to provide information about the rheological properties of the dough and the results of flour additives.

 

EXTENSOMETER  provides maximum ease of use to the user with advanced software.


With the EXTENSOMETER graphic;


* Resistance to extension ( 5 cm )


* Resistance to extension ( Max. )


* Extensibility


* Area below the curve ( Energy )


* Ratio number ( Resistance 5 cm / Extensibility )


* Ratio number ( Max.) (Resistance max. / Extensibility )


the results are obtained.


extensograph test

New layer...
Last Updated ( Wednesday, 28 November 2018 07:37 )
 
Copyright © 2019 Biotron Medikal-Biyolojik ve Medikal Ürünler - Ostim - Ankara. All Rights Reserved.
SUNUM GRUP! :Web Hizmetleri ve ARGE GNU/GPL License.