Home FARINOMETER
FARINOMETER PDF Print E-mail
Written by biotron on Monday, 05 November 2018 09:02   

 

 

 

 

FARINOMETER un numunesinde ICC 115/1 ve  AACC 54-21  numaralı standartlara uygun olarak kalite kontrol testlerinin yapılmasında kullanılır.


Un numunesi için gerekli % su miktarının tespitinde ve yoğurma sırasında hamurun yoğurucu paletlere gösterdiği direnç  zamana karşı grafiğe alınarak kaydedilir. Elde edilen FARINOMETER grafiği ile istenen verilere ulaşılır.Grafik değerlendirilerek hamurun özelliklerini değerlendirme imkanı vermektedir.


Cihaz üzerinde bulunan standartlara uygun 300 gr. numune  hazneli mikser ünitesi bulunmaktadır. Bu özelliği ile EXTENSOMETER testinde  aynı numune ile paralel çalışma yapılabilmektedir.


Gelişmiş yazılım ile kullanıcıya maksimum kullanım kolaylığı sağlamaktadır.


Standartlara uygun olarak un numunesinin;


* Su Absorpsiyonu ( Water Absorption )


* Gelişme Zamanı ( Development Time )


* Stabilitesi  ( Stability )


* Yumuşama Derecesi   ( Degree of Softening )


* Kalite Sayısı  ( Quality Number )


tespitinde kullanılır.

 

 

 

FARINOMETER is used to perform quality control tests in the flour sample in accordance with the standards of ICC 115/1 and  AACC 54-21.


The resistance shown by the dough to the knead palettes is recorded in the chart against time in the determination of the water absorption and kneading of the flour sample.


The obtained FARINOMETER chart provides the desired data.It gives the opportunity to evaluate the properties of dough by evaluating the graph.


300 GR according to the standards on the device. there is a sample chamber mixer unit. With this feature, it is possible to work parallel with the same sample in the EXTENSOMETER test.


Advanced software provides maximum ease of use to the user.


in accordance with the standards in the flour sample


* Water Absorption


* Development Time


* Stability


* Degree of Softening


* Quality Number


used for detection.

 

farinograph test

Last Updated ( Wednesday, 28 November 2018 07:33 )
 
Copyright © 2019 Biotron Medikal-Biyolojik ve Medikal Ürünler - Ostim - Ankara. All Rights Reserved.
SUNUM GRUP! :Web Hizmetleri ve ARGE GNU/GPL License.